Information for skoler

Vi er glæder os over din interesse for vores udvekslingsprogrammer

People of action

Vi har bygget broer mellem kulturer og kontinenter i mere end et århundrede. Vi går ind for fred, bekæmper analfabetisme og fattigdom, hjælper folk med at få adgang til rent vand og sanitet og bekæmper sygdom. Vores nyeste mål er at beskytte vores planet og dens ressourcer.

Fremme af international forståelse og freds- og ungdomsarbejde er vigtige prioriteter.

Du kan finde mere information om Rotary International her: People of action

Ungdomsudvekslingen med Rotary

Åben – mangfoldig – omkostningseffektiv baseret på frivillige.

Rotary Youth Exchange er en non-profit organisation, der tilbyder et internationalt netværk til ungdomsudveksling. Lokale serviceklubber er dine kontaktpersoner og hjælper gerne med information om de forskellige udvekslingsprogrammer og tager også imod ansøgninger fra interesserede.

Vi er overbeviste om, at et udlandsophold kan give et vigtigt bidrag til personlig udvikling. Sådan et ophold giver mulighed for at lære en anden kultur at kende, opbygge nye kontakter og se verden og dit eget ophav med andre øjne. Erfaringer i udlandet bidrager til interkulturel uddannelse og fører ofte til venskaber, der varer hele livet.

Vores udvekslingsprogrammer er baseret på gensidighed, og derfor kommer en udvekslingsstudent fra udlandet altid til os i Danmark. En ung fra et andet land er også en kilde til inspiration og berigelse for familien derhjemme. Skolen og klassekammeraterne kan også lære meget om andre kulturer, sprog og andre lande og dermed fremme internationaliseringen.

Udvekslingsprogrammerne

Vores programmer henvender sig primært til unge i alderen 15 til 18 år for skoleårs og sommerferie ophold, for sommerlejre er det fra 14 til 25 år. Her er der den kortvarige udveksling med familieophold og lejre og så den længerevarende udveksling, som en klassisk studenterudveksling.

Rotarys ungdomsudvekslingsprogrammer er baseret på princippet om gensidighed, dvs. for hver udvekslingsstudent kommer der én udvekslingsstudent fra udlandet ind i familien, som overtager pasningen som værtsfamilie. Det frivillige arbejde i Rotarys ungdomsudvekslingsorganisation giver lavere omkostninger til udvekslingen, som primært vedrører forsikringer, rejseudgifter og visa.

For unge, der er færdiguddannet fra gymnasiet (18-30 år), tilbyder vi også erhvervsfaglige eller deltids kulturelle udvekslingsprogrammer (praktikudveksling) med NGSE. Dette kan foregå som gruppeudveksling eller som individuel udveksling.