Hvor og hvornår skal jeg ansøge

Ansøgninger til den årlige udveksling har normalt deadline til den lokale Rotary klub i starten af september året før din udveksling. Du kan finde klubberne i nærheden af, hvor du bor, ved hjælp af kortet her:Find klub via landkort Når du har valgt dit distrikt, kommer listen med klubber i det pågældende distrikt. Ansøgningen startes her: Start din ansøgning her

Ansøgningen om ferieudveksling skal ske tidligt i samråd med din Rotary klub. Hvert land har forskellige ansøgningsfrister, og udvekslingen tilrettelægges individuelt. 

Hvad for nogle forudsætninger skal jeg opfylde

ALDER

Du skal være fyldt 16 år inden 31. december i udsendelsesåret, og du må ikke være fyldt 18 år*.  Til visse områder i Australien, New Zealand og Canada må du ikke være fyldt 17 år ved udrejsen.  (*dispensation kan gives i særlige tilfælde)

EVNER

Du skal som minimum have afsluttet Folkeskolens afgangsprøve. Udsendelse kan også ske i løbet af den gymnasiale uddannelse. Karaktermæssigt skal du være i klassens bedste tredjedel.

PERSONLIGT

Du skal være udadvendt og villig til at indordne dig under de vilkår, som er gældende for udvekslingsstudenter i værtslandet. Du skal have et vist ‘mentalt’ overskud, og være istand til at tackle udfordringer i din hverdag langt fra din mor og far. Du skal altså have en vis portion ‘mental robusthed’ for at blive udvekslingsstudent.

Du vil få mange fantastiske oplevelser, men det er ikke en turistrejse! Du skal tage del i familielivet og være aktivt deltagende på din skole. Vi lægger ikke skjul på at der vil være ‘opture’ og ‘nedture’ i et udvekslingsår. Det skal du være indstillet på. Til gældgæld vil det være ‘en rejse for livet’, og du vil helt sikkert gennemgå en enorm personlig udvikling, som vil være en styrke gennem resten af livet.

VILJE TIL AT VÆRE GOODWILL-AMBASSADØR

Det vil blive forventet, at du som goodwill-ambassadør fortæller om Danmark i forskellige sammenhænge, når du er kommet ud. Det kunne fx være et foredrag i din Rotaryklub eller på din skole. Det forventes også, at du sætter dig ind i, hvad Rotary står for, og deltager i nogle møder i din sponsor-Rotaryklub herhjemme, inden du rejser ud.

FORBEREDELSE

Alle der sendes ud som udvekslingsstudent skal forinden deltage i alle de obligatoriske briefinger. Det er

 • Familiebriefing i marts i distriktet, hvor din far og mor er med,
 • Distriktsbriefing i maj/juni, som er en grundig træning af udvekslingsstudenter fra hvert distrikt (normalt en weekend)
 • Afrejsebriefing i første weekend i juli (fredag-søndag), hvor alle samles og får den sidste træning og uddannelse samt udlevering af jakker m.v., så de er forberedte på at møde det fremmede.
Skole

Under den årlige udveksling har din værts Rotary klub valgt en skole til dig ud fra dine meritter. Når du skifter værtsfamilie, bliver du på den samme skole, så du kan blive sammen med dine kammerater hele året. Du er i udlandet på et studievisum og aktiv deltagelse i skoletimerne er obligatorisk. Lever du ikke op til det, risikerer du at blive sendt hjem før tid. Skolens regler kan være meget forskellige fra land til land, og nogle steder er der f.eks. krav om at gå med skoleuniform. Er det tilfældet, så gælder det selvfølgelig også dig.  

Der er ingen skolegang under ferieudvekslinger og lejre.

Hvornår ved jeg om jeg er blevet accepteret
Skoleårs udveksling.

Når du har sendt din foreløbige ansøgning til din lokale klub (normalt er deadline i starten af september året før din udveksling), vil en repræsentant fra den klub (en ”counsellor”) kontakte dig med henblik på et interview med dig og din familie. Ud fra dette interview og din ansøgning, vil klubcounselloren give dig besked, om du er blevet accepteret eller ej. Bliver du accepteret, skal du i gang med den endelige ansøgning. Her skal du bl.a. indhente lægeerklæring, udtalelse fra skolen og meget mere. Der skal også underskrives en del papirer af dig, dine forældre og din counsellor. Ansøgningsprocessen foregår online, og din klub counsellor hjælper dig. Deadline for den endelige ansøgning er primo-medio november, og når den er godkendt, kan du være ret sikker på, at du kommer afsted på udveksling, men du kan endnu ikke vide, præcis hvor du kommer hen. Først når værts Rotaryklubben i udlandet, har accepteret din ansøgning og sendt en garanti for, at de vil sørge for skole og værtsfamilie, kan du være helt sikker på, hvor du kommer hen. Det vil normalt være omkring marts i udrejseåret. 

Ferieudvekling og sommerlejr

Der er forskellige regler for ferieudvekslinger og camps afhængigt af destinationsland og lejr. YEO for din klub eller din kontaktperson i distriktet vil informere dig om den aktuelle status for din ansøgning.

Forberedelser

Forberedelser

Er du blevet accepteret som udvekslingsstudent, og har du færdiggjort din endelige ansøgning til distriktet til tiden (se ”Hvornår ved jeg om jeg er blevet accepteret?”), vil du blive indkaldt til 3 forberedende møder, som Rotary distriktet står for. Det er obligatorisk at deltage i møderne, og de ligger normalt i marts, maj/juni og juli. Til de første 2 møder inviteres dine forældre og søskende med, mens det sidste møde, den første weekend i juli kort før din afrejse, kun er for udvekslingsstudenter; her vil alle Rotarys udvekslingsstudenter fra hele Danmark være samlet. 

Hvordan skal jeg bo

På Long Term Exchange skal du bo i værtslandet i 10-12 måneder. Den lokale Rotary organisation sørger for, at du bliver indkvarteret hos 2-4 frivillige værtsfamilier under dit ophold. Her vil du indgå i familiens almindelige liv, sådan som de lever det. Det kan både være enlige, par uden børn eller en stor familie, og de kan bo i en storby, en forstad eller på landet. Du vil som oftest få dit eget værelse, men det være, at du skal dele med en værtsbror eller søster (samme køn som dig!) Livet med værtsfamilierne er et af de vigtigste elementer i dit udvekslingsår. 

Ved ferieudveksling vil du kende den familie du skal bo ved.

Ved camp kan det være forskellig indkvartering.

Jeg har sendt en ansøgning, men ikke fået noget svar

Alle i Rotary arbejder frivilligt; mange ved siden af et krævende fuldtidsjob, så det kan være nødvendigt med lidt tålmodighed en gang imellem. Hører du ikke noget fra Rotary, efter at du har sendt din ansøgning, så skal du reagere. Når du har oprettet din profil på ansøgningsdatabasen, så kan du finde kontaktoplysninger på din kontakt i klubben (”CC” = Club Counsellor) og i distriktet (”DC” = District Counsellor), og du er altid velkommen til at sende en mail eller ringe til en af dem, hvis du ikke har hørt fra noget inden for nogle dage efter, at du har færdiggjort og sendt din foreløbige ansøgning. 

Jeg har selv organiseret en privat skole eller familie

Vi beklager, men vi kan ikke imødekomme private aftaler med skoler eller værtsfamilier i vores program.

Hvad skal jeg ellers forpligte mig til

Vores 4 D’er giver en god guideline til udvekslingen: 

No Drinking, no Driving, No Dating, No Drugs 

D’erne er alle ting, som du ikke må, men der er også ting, som du skal. Det er de 6 B’er: 

BE FIRST (Vis initiative), BE CURIOUS (Vis interesse), BE ON PURPOSE (Sæt/kend mål), BE GRATEFUL (Sig tak/vis glæde), BE OF SERVICE (Gør noget for andre), BE HERE NOW (Vær hvor du er). 

Hvis du overtræder disse regler, eller ikke lever op til disse forventninger, kan din værtsklub beslutte at annullere din udveksling og sende dig hjem. 

 Desuden: 

Efter du er blevet optaget til udvekslingen, skal du deltage i de forberedende arrangementer (orienteringer) for udvekslingsåret. 

Du skal acceptere reglerne for udvekslingen. 

Der er ingen mulighed for at få et kørekort i værtslandet. 

Udveksling er ikke et turistophold, så selvplanlagte rejser i værtslandet er ikke mulige. 

Besøget af dine egne forældre er ikke velkomne og hvis så vil det normalt kun være mulige i de sidste to måneder af dit ophold. 

Som ‘ambassadør’ for din afsendende Rotary klub vil du deltage i værts Rotary klubbens arrangementer. 

Forsikringer

Forsikringsdokumenter – Long Term Exchange (Ny 2023 police nummer 50059327)

Den forsikring, du skal have for at være dækket under opholdet i udlandet, bestilles af Rotary Danmarks Ungdomsudveksling (RDU) hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Der er udarbejdet en forsikring specielt beregnet for Rotarys udvekslingsstudenter, og i henhold til Rotary International’s bestemmelser, og forsikringen er obligatorisk for alle danske udvekslingsstudenter. Denne forsikring dækker ikke afholdte omkostninger, hvis studenten ikke kan rejse ud på grund af skader eller sygdom. Forsikringen dækker heller ikke studentens økonomiske risiko ved tilmelding til ture o.l.

Rotary har fælles policenummer for alle forsikringer: Police nummer 50059327.

Titel Beskrivelse Ændret dato Kategori
 OUTBOUND – WORLD Forsikring og produktinformation fra Europæiske Rejseforsikring for Outbound studenter. Den er obligatorisk for alle udrejsende studenter. Rotary står for samlet indkøb. 30-06-2023 Police
TERMS & CONDITIONS Forsikringsbetingelser for Rotary Outbound forsikring 2023 30-06-2023 Betingelser
OUTBOUND – AUSTRALIA Forsikring og produktinformation fra Europæiske Rejseforsikring som supplerer OSHC. Kun for outbounds til Australien. Police nummer 50059327. 30-06-2023 Police
Præsentation af forsikring Power Point præsentation af ERV Rotary forsikring incl. videodoktor og skadekontorer (Password videodoktor: ervprivat) 30-06-2023 Præsentation
Skadesanmeldelse Link til Europæiskes skadesanmeldelse 17-05-2022 Anmeldelse
Forsikringskort Print selv dit forsikringskort fra Europæiske 13-05-2023 Forsikringskort ENG

 

OSHC (OverSeas Health Care). Studenter der rejser til Australien skal også have en OSHC forsikring. Det er en forsikring, der dækker omtrent det samme som den danske Sygesikring / Gule kort, men den er ikke en rejseforsikring. OSHC købes af RDU til studenterne, og den er altså med i prisen. Ved bestilling oplyses studentens email adresse og telefonnummer og kontakten er herefter direkte til studenten der får tilsendt forsikringsdokumenter på email. Forsikringen og opholdssted skal bekræftes så snart udvekslingsstudenten er kommet til Australien. Som tillæg til OSHS udstedes reduceret Europæiske ERV forsikring (rejse).

Japan. De japanske distrikter forlanger en forsikring, der skal købes via deres valgte forsikringsselskab. Udvekslingsstudenter der rejser til Japan skal selv bestille, og de får refunderet beløbet når forsikringsbevis og kvittering er indsendt til Forsikringskoordinator.

Generelt er det ikke nødvendigt at købe forsikringer som værtsdistriktet af og til kræver. Får du henvendelse om at du skal købe en forsikring hos dit værtsdistriktet, så kontakt din Forsikringskoordinator inden du gør noget. For enkelte europæiske destinationer i 2023-24 kan der forekomme andre aftaler. I vil få særlig besked herom.

Forsikringskort (plastickort) udleveres på afrejsebriefing. Kan også dowvloades på link ovenfor.

Forsikringskoordinator kan du nå på email: forsikring@rotary.dk

Forsikringen dækker ikke afholdte omkostninger, hvis studenten ikke kan rejse ud på grund af skader eller sygdom. Forsikringen dækker heller ikke studentens økonomiske risiko ved tilmelding til ture o.l. undervejs i udvekslingsopholdet.

 

Ved ferieudveksling tegner i selv en rejseforsikring. 

På sommerlejr kan der være forskellige regler om ens rejseforsikring er nok, det vil fremgå af indebydelsen på lejren.  

Hvad koster et udvekslingsår

Dit udvekslingsophold vil i 2023/24 koster kr. 52.500 uanset, hvor du kommer hen i verden! Den lave pris skyldes, at dit ophold sponsoreres af den Rotaryklub, som sender dig ud, og at alle rotarianere i programmet arbejder frivilligt. Priserne fastsættes en gang årligt i oktober.

PRISEN DÆKKER:

 • Briefinger og træning før afrejse
 • Jakker og trøjer m.m.
 • Rejseforsikring
 • Round-trip flybilletter
 • Ophold og skolegang
 • Afterbriefing efter hjemkomst

DETTE ER IKKE MED I PRISEN:

 • Omkostninger til visum og opholdstilladelser
 • Rejser og ture
 • Sprogkurser
 • Skoleuniform
 • Tøj og fornøjelser
 • Afbestillingsforsikring

Sommerferie udveksling: 

Vi tager ikke noget for at formidlingen mellem de to unge, vi kontroller alt er OK. Ophold “betales” jo tilbage ved at man er begge steder. Man betaler selv for rejse, forsikring, gaver m.m.