Ungdomsudveksling med Rotary gennem frivilligt arbejde

Siden 1929 har Rotary International organiseret regelmæssige verdensomspændende internationale udvekslinger hvert år. Hvert år deltager mere end 200 studerende fra Danmark i et af disse udvekslingsprogrammer med Rotary. Alle udvekslingsprogrammer giver unge mennesker mulighed for at få personlig international erfaring rundt om i verden.

Rotary hjælper unge mennesker med at fordybe sig i en fremmed kultur, få interkulturel erfaring og lære et nyt sprog. Alle deltagere er også ambassadører for deres eget land og tager derved ansvar for deres hjemland. Rotary støtter og passer alle udvekslingsstuderende med sit globale frivillige netværk og individuel støtte fra den lokale klub, hvor du bor i udlandet.

Rotarys ungdomsudveksling i  Danmark

Rotary Youth Exchange in  Denmark

Over 8000 medlemmer arbejder sammen

I Danmark består Rotary af 5 distrikter. Alle er gået sammen for at organisere den internationale ungdomsudveksling centralt under ​​Rotary Danmark ungdomsudveksling (RDU)

RDU har den centrale koordinering af alle udvekslinger mellem de deltagende lande i udlandet og Danmark. De samme regler anvendes på landsplan i alle 5 danske distrikter efter ensartede kontraktlige principper.

Som en del af beskyttelsen af ​​mindreårige i forbindelse med mindreårige, anvender RDU kvalitetssikringsforanstaltninger for at sikre, at alle involverede anvender de nødvendige kvalitetsprincipper og standarder på stedet.

Udvekslingsstuderendes specifikke støtte ydes af de respektive Rotary klubber på stedet. Dette sikrer et velfunderet, umiddelbart kontakt/omsorgsmiljø for unge.

Rotary Danmark er en non-profit organisation; Alle aktiviteter i forbindelse med udvekslingen udføres 100 % af frivillige. Denne forpligtelse udspringer af et af Rotarys kernemål – at bidrage til forståelse og fred blandt folk.

Globalt netværk

Internationalt verdensomspændende netværk

100 års erfaring

RDU er integreret i Rotary Internationales globale studerende/ungdomsudveksling på alle fem kontinenter. Med lanceringen af ​​Rotarys ungdomsudvekslingsprogrammer i 1929 er der nu næsten 100 års erfaring i dette globale netværk, som nu er vokset til det største ikke-kommercielle ungdomsudvekslingsprogram i verden.

Rotarianer involveret i ungdomsudveksling mødes flere gange om året til internationale ungdomsudvekslingskonferencer for at videreuddanne sig og udvide netværket for at sikre kvaliteten af ​​udvekslingen og give de unge den bedst mulige udvekslingsoplevelse.

Intern kvalitetssikring

Kvalitetssikring

Ungdommens sikkerhed og kvaliteten af ​​vores programmer er vigtig for os

Børns sikkerhed og kvaliteten af ​​deres ophold i udlandet som udvekslingsstuderende er de vigtigste beslutningskriterier. Omkostninger spiller også en vigtig rolle, men må ikke gå på bekostning af sikkerhed og kvalitet. Rotary som udvekslingsarrangør kan tage særlige tilgange her på grund af sin globale organisation:

Rotarianerne, der er involveret i udvekslingsprogrammet, er frivillige, som ønsker at give noget tilbage til samfundet, og som er overbevist om vigtigheden af ​​at fremme international forståelse. Vores verden afhænger af, at vi arbejder konstruktivt sammen – og udveksling af studerende giver et vigtigt bidrag til at forstå andre lande og kulturer.

Et vigtigt princip, som for Rotary generelt, er den såkaldte fire-spørgsmålstest:

Er det sandt?
Er det fair for alle involverede?
Vil det fremme venskab og velvilje?
Vil det tjene alle involveredes velbefindende?
Rotarys globale netværk er blevet enige om globalt gyldige kvalitetsstandarder for udveksling af studerende, som er centralt gennemgået og certificeret af Rotary International. Dette inkluderer også alle involveredes forsikring om, at udvekslingen vil blive gennemført sikkert og vellykket.

Dette omfatter især også forberedelse til potentielle risikosituationer, som registreres som en del af en krisestyringsplan. Denne indeholder mulige risici og passende reaktioner, som undersøges og vurderes på forhånd. Dette er et dokument, der løbende opdateres på baggrund af erfaringer med reelle konflikt-/krisesituationer.

I det konkrete tilfælde, der opstår, handles der ud fra denne plan. Personlig kontakt mellem de involverede i udvekslingen spiller en vigtig rolle for at sikre hurtig og koordineret adfærd. Fra RDU’s side har vi i Danmark ansvarlige for udvekslingen i de forskellige lande/regioner. De er ofte til stede på stedet og kender derfor deres samarbejdspartnere personligt gennem fællesmøderne. På den baggrund kan effektive løsninger hurtigt findes og implementeres sammen i størstedelen af ​​alle hændelser.

Tilgangen er forankret i organisationen gennem regelmæssig træning. Disse træningsforløb er forudsætninger for, at de enkelte klubber og deltagere kan deltage i udvekslingsprogrammet. Det samme gælder forberedelsen af ​​udvekslingsstudenterne, deres forældre og værtsfamilierne.