Udvekslinger som et klubprojekt

Berig dit klubliv bæredygtigt

Rotarys ungdomstjeneste er designet til at opmuntre og støtte unge mennesker og give dem mulighed for at udvikle deres talenter og opleve nye kulturer. Dette gør det til en vigtig søjle i rotarianernes liv.

Implementeringen af ​​disse overordnede ideer er grundlaget for en klubs beslutning om at deltage i ungdomsudvekslingsprogrammet, at modtage internationale studerende og at sætte udvalgte danske studerende i stand til at få en international oplevelse.

Selv i vores daglige liv bemærker vi, at interkulturel forståelse ikke altid er let og selvfølgelig skal vokse. At arbejde i ungdomsudveksling er en spændende opgave for klublivet, som belønnes med nye oplevelser og langvarige internationale venskaber.

Rotaryklubber, der deltager aktivt i ungdomsudvekslinger, ser udvekslingen som en berigelse, der aktiverer og styrker klublivet. Du oplever internationaliteten og udvidelsen af ​​din horisont på stedet og oplever, at deltagelse i programmet også understøtter anskaffelse af nye medlemmer og public relations.

Vi er glade for, at du som Rotaryklub er interesseret i ungdomsudvekslingsprogrammerne og gerne vil sponsorere et ungt menneske og passe et gæstebarn.

At påtage sig et sponsorat – hvad betyder det?

At støtte en udvekslingsstudent betyder (f.eks. på en årlig udveksling) at sponsorere studerende gennem klubben, som gerne vil sendes til udlandet som ambassadører gennem Rotary International i et skoleår. Dette er muligt for alle unge, både fra rotarianere og ikke-rotarianere.

 Udvekslingen sker på grundlag af gensidighed. Under den danske unges udlandsophold byder Rotary klubben en udenlandsk ung velkommen i sin midte. Denne person går i skole med deres jævnaldrende og indkvarteres af klubben med to til fire udvalgte værtsfamilier i løbet af året.

De deltagende Rotary klubber støttes af distriktets ungdomsserviceteam.

På ferieudvekling og sommerlejr sponsorer klubben ikke økonomisk men sikrer at den unge er egent til at deltage. Klubben sikrer at de for flag og lign. med

Rotary klubben som grundlag for udveksling

Det er her udvekslingslivet foregår

Counseloren varetager det organisatoriske arbejde for klubben og støttes intensivt af klubbens medlemmer.

Dette arbejde støttes og ledes af distriktet og RDU. Du vil modtage al information om dette ved dit distrikts informationsarrangementer.

De deltagende Rotary klubbers hovedopgaver er at organisere lokale arrangementer for og med unge mennesker og at støtte dem personligt gennem udvekslingsperioden:

 Information og arrangementer til udveksling

Udvælgelse og støtte til værtsfamilier

Rådgivning til ansøgere og familier til de respektive udvekslingsprogrammer

Ledsager indgående fra udlandet i løbet af deres år i Danmark

Organisatoriske opgaver

Men bare rolig, som Rotary Klub vil du modtage en masse hjælp og støtte fra distriktet. Det frivillige engagement er det hele værd.

Understøttelse af klubben

Velkommen Rotary klub til udvekslingsfamilien, sammen er vi stærke

Støtte til den deltagende klub gennem deres distrikt

Distrikt counselor støtter klubberne i deres arbejde ved at arrangere seminarer og træningsforløb for aktive i ungdomstjenesten, ansøgere og værtsfamilier samt sammen med Rotex i arrangementer for udenlandske udvekslingsstuderende.

Distriktet er også samarbejdspartner for eventuelle problemer og spørgsmål og tilbyder desuden plads til erfaringsudveksling mellem de deltagende rotary klubber gennem certificeringsarrangementer.

Rotary Danmark ungdomsudveksling (RDU) er sponsor for Rotarys ungdomsudvekslingsprogrammer

Som sponsor for alle ungdomsudvekslingsprogrammer i Danmark er RDU ansvarlig for alle 5 distrikter og sørger for ensartede regler, især for at sikre ungdomsbeskyttelse. Det sikrer også ensartet kontraktgrundlag for behandlingen af ​​alle programmer og beskyttelse af alle involverede gennem central forsikringsdækning.