Dit udlands år

Et intensivt år fyldt med oplevelser hvor du får:

 • Nye familier med anderledes mad, tradition, regler og måder at leve og tænke på – du lærer at tilpasse dig livet i familierne.
 • En Rotaryklub som interesserer sig for dig og bakker dig op.
 • Venskaber – måske for livet med udvekslingsstudenter fra andre dele af verden.
 • Masser af oplevelser du aldrig ville have fået herhjemme
 • Selvtillid – at være “Palle alene i verden” lærer dig en masse om dig selv, din måde at reagere på og dine evner til selv at tackle problemer.

At være en Rotary udvekslingsstudent giver dig mulighed for at opleve en unik kulturel udveklsing og personlig vækst gennem et år ophold i et andet land. Nogle af fordelen inkluderer:

 • Kulturel bevidsthed: Du får en dyb indsigt i en anden kultur, herunder dens traditioner, skikke mad, sprog og historie. Denne kulturelle bevidsthed er uvurderlig og giver dig mulighed for at udvikle en bedre og mere åben tilgang til verden.
 •  Sprogfærdigheder: At bo i et andet land, hvor de taler et fremmedsprog, vil forbedre dine sprogfærdigheder markant. Du får mulighed for at kommunikere på daglig basis med lokale mennesker og forbedre både dine mundlige og skriftlige evner. Du når som regel at blive flydende i dit nye sprog inden du rejser hjem.
 • Selvstændighed og modenhed: At leve i et fremmed land væk fra din familie og venner vil helt sikkert udfordre dig til at udvikle en større grad af selvstændighed og modenhed. Du vil lære at håndtere nye udfordringer og finde løsninger på egen hånd.
 •  Venskaber og netværk: Du får mulighed for at opbygge livslange venskaber med både lokale unge og andre udvekslingsstuderende som opholder sig i dit område. Dette globale netværk kan være gavnligt både personligt og professionelt senere i livet.
 • Uddannelsesmæssige muligheder: Studieåret i udlandet giver dig mulighed for at opleve en anderledes undervisningsmetode og skolesystem, hvilket kan berige din uddannnelsesmæssige baggrund.
 • Personlig udvikling: At leve i en ny kulturel kontekst udfordrer også din egen identitet og selvforståelse. Det kan hjælpe dig med at forstå dine egne værdier, interesser og ambitioner på en dybere måde.
 • International perspektiv: Oplevelsen som udvekslingsstudent giver dig en bredere forståelse af globale spørgsmål, udfordringer og muligheder. Du vil blive mere åben over for forskellige perspektiver og være bedre rustet til at tackle internationale spørgsmål.
 • Livslang tilknytning til Rotary: Rotary er en organisation, der arbejder for at fremme fred, venskab og international for forståelse. Som udvekslingsstudent vil du blive en del af Rotary-familien og vil have mulighed for at deltage i fremtidige aktiviteter og projekter.

Det er vigtigt at huske, at erfaringerne som en Rotary-udvekslingsstudent kan variere meget afhængigt af det specifikke program., værtsland og den enkelte students engagement og åbenhed over for nye oplevelser. Men generelt betragtes det at være en udvekslingsstudent som en berigende og livsforandrende oplevelse, som du vil bære med dig resten af livet.

Du får et år, som med garanti er ANDERLEDES end det, dine venner får, og du får mulighed for at leve “for real” i en anden kultur, som du lærer at kende indefra.

Hør Sif fortælle her

 

Klik her for flere sjove klip fra udvekslingsstudenterne

Hvorfor Rotary

Hvorfor vælge Rotary

 

Du skal selvfølgelig vælge at bliver Rotary udvekslingsstudent fordi:

Din Sponsor Rotary klub herhjemme, din værtsklub samt alle andre Rotarianere, som beskæftiger sig med udvekslingsprogrammet er klar til at hjælpe og rådgive dig, hvis du får spørgsmål eller problemer, før, under eller efter dit ophold

 • Du for kvalitet da Rotary ligger i toppen af alle godkendte udvekslingsorganisationer
 • Prisen er betydelig lavere end de udvekslingsorganisationer du kan sammenligne med
 • Du og dine forældre får sikkerhed:

Rotary sørger for at du kommer godt frem, på de store destinationer er der rotarianere med som guider og følger med til første lufthavn i dit værtsland og sørger for at du kommer sikkert frem til din slutdestination. Her bliver du modtaget af værtsfamilie og rotarianere fra den lokale klub.

Programmet er certificeret af Rotary Internationalt. Det betyder at alle rotarianere som er beskæftiget med unge i programmet er certificerede, uddannede og godkendte.

 • Du får flere værtsfamilier, det sikrer dig et større netværk, flere oplevelser og bedre indblik i kulturen
 • Du får mulighed for at deltage i et netværk for hjemvendte udvekslingsstudenter ROTEX. Det kan du have glæde af både før, under og efter opholdet.
 • Du får tilbud om deltagelse i en eller flere ture rundt i dit værtsland, arrangeret af Rotary, sådanne ture er frivillig og betaling opkræves normalt ved tilmelding til en tur.
 • Du og din danske familie skal påregne at være værtsfamilie i tre perioder af tilsammen ca. 3-4 måneder fordelt over 2-3 år for en udvekslingsstudent fra et andet sted i verden. På samme måde har dine egne værtsfamilier i udlandet ofte tilknytning til udvekslingsprogrammet fordi de selv har børn som har været udsendt med Rotary.

Din ansøgning

Din ansøgning

Alder.

Du skal være fyldt 16 inden 31. december i udsendels året, og du må ikke være fyldt 18 år(*) Til visse områder i Australien, New Zealand og Canada må du ikke være fyldt 17 år ved udrejsen. (* dispensation kan gives i særlige tilfælde.

Evner.

Du skal som minimum have afsluttet folkeskolens afgangsprøve. Udsendelse kan også ske i løbet af den gymnasiale uddannelse. Karaktermæssigt skal du være i klassens bedste tredjedel.

Personligt.

Du skal være udadvendt og villig til at indordne dig under de vilkår som er gældende for udvekslingsstudenter i værtslandet. Du skal have et vist “mentalt” overskud og være i stand til at tackle udfordringer i din hverdag langt fra din mor og far. Du skal altså have en vis portion “mental” robusthed for at blive udvekslingsstudent.

Du vil få mange fantastiske oplevelser, men det er ikke en turistrejse! Du skal tage del i familielivet og være aktivt deltagende på din skole. Ci lægger ikke skjul på at der vil være “opture” og “nedture” i et udvekslings år. Du skal du være indstillet på. Til gengæld vil det være “en rejse for livet”, og du vil helt sikkert gennemgå en enorm personlig udvikling, som vil være en styrke gennem resten af livet.

Vilje til at være goodwill-ambassadør.

Det vil blive forventet, at du som goodwill-ambassadør fortæller om Danmark i forskellige sammenhænge, når du er kommet ud. Det kunne fx. være et foredrag i din Rotary klub eller på din skole. Det forventes også, at du sætter dig ind i, hvad Rotary står for, og deltager i nogle møder i din sponsor Rotary klub herhjemme, inden du rejser ud.

Forberedelse.

alle der sendes ud som udvekslingsstudent skal forinden deltage i alle obligatoriske briefinger. Det er

 •  Familiebriefing i marts i distrikter hvor din far og mor er med
 • Distriksbriefing i maj/juni, som er en grundig træning af udvekslingsstudenter fra hvert distrikt (normalt en weekend)
 • Afrejsebriefing i første weekend i juli (fredag-søndag), hvor alle samels og får den sidste træning og uddannelse samt udlevering af jakker m.v. så du er forberedt på at møde fremmede.

Dit rejsemål

Dit rejsemål

Som Rotary udvekslingsstudent kan du pt. ønske at komme til:

Sydamerika: Argentina (herunder Paraguay og Uruguay), Brasilien, Chile og Colombia

Nordamerika: Canada, Mexico, USA

Oceanien: Australien, New Zealand

Asien: Indien, Indonesien, Japan, Taiwan, Thailand

Europa: EU-land (pt. Frankrig, Tyskland el. Italien).

Men inden du vælger dine ønsker, så overvej lige, hvorfor du gerne vil være udvekslingsstudent? Hvad vil du ha’ ud af det?

Langt de fleste ønsker engelsktalende lande– men tænk på, at når du kommer hjem igen, taler du et fremmed sprog flydende, så hvorfor ikke overveje at få et 3. sprog forærende; engelsk skal du såmænd nok lære alligevel.

Der vil også være krav til færdigheder i engelsk og til præstationer i skolen, .

Du skal være indstillet på, at dine landeønsker netop er ønsker, som vi forsøge at opfylde med de pladser, der er til rådighed.

Det kan medføre, at du kommer til et land, som du har som et lavere prioriteret ønske.

Du vil dog i løbet af ansøgningsprocessen få lejlighed til at diskutere dine ønsker med erfarne counsellors, og det sker ofte, at ønskerne bliver justeret efter disse samtaler. 

Vi forsøger ved landetildelingen at opfylde dine ønsker, hvor vi også skal tage hensyn til krav fra værtslande. 

 

Udgift

Hvad koster det.

Dit udveklsingsophold vil i 2023/24 koster kr. 52500,- uanset hvor du kommer hen i verden!

Den lave pris skyldes at en del af dit ophold sponsoreres af den Rotary klub der sender dig ud, og at alle rotarianere i programmet arbejder frivilligt. 

Prisen fastsættes en gang årligt i oktober. 

Prisen dækker.

 • Briefinger og træning før afrejse
 • Jakker og trøjer m.m.
 • Rejseforsikring
 • Round-trip flybiletter
 • Ophold og skolegang
 • Afterbriefing efter hjemkost. 

Dette er IKKE med i prisen 

 • Omkostninger til visum og opholdstilladelser
 • Rejser og ture 
 • Sprogkurser
 • Skoleuniform
 • Tøj og fornøjelser
 • Afbestillingsforsikring.

 

Er du i tvivl eller har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os her:

2 + 3 =